Тест по финансови пазари, фондови борси и ценни книжа

Тестът съдържа 17 въпроса от областта на финансовите пазари, борсовата търговия и ценните книжа. Някои от въпросите имат по повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-12 23:49:23
Предмет: Финанси
Предназначен за: Всички
Въпроси: 17 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Държавната комисия по ценни книжа е независим държавен орган към Министерския съвет за регулиране и контрол върху:

  2. Държавната комисия по ценни книжа води регистри за:

  3. Фондовата борса не може:

  4. Членове на централния депозитар могат да бъдат:

  5. Инвестиционното дружество от затворен тип може:

  6. Инвестиционните посредници могат:

  7. Финансовите пазари според срока до падежа на финансовите инструменти могат да са:

  8. Задължителните реквизити на запис на заповед са:

  9. Облигацията с първоначално намалени лихви (FLIRBs) е:

  10. Фючърсите са: