Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от посочените твърдения за данъците не е вярно:

  2. Кой е авторът, формулирал принципите на съвременното данъчно облагане:

  3. Вярно ли е, че дан. субект и дан. задължено лице може да са различни хора:

  4. Как се наричат данъци, при които ставките се променят по предварително определена скала:

  5. Обект на данъчното облагане са:

  6. Данъчна ставка е размерът на данъка, начислен върху една облагателна единица.

  7. вярно ли е, че изземването на определени видове данъци може да се измерва:

  8. Посочете при коя данъчна теория съществуването на данъците се обосновава с неделимостта на определени видове блага и с невъзможността да се прилага принципът на изключване от потребление.

  9. Кой вариант на облагане се смята за икономически оправдан, но социално несправедлив:

  10. Обезпечителни мерки могат да се осъществяват:

Тест по финанси върху данъци и данъчно облаган

Тест по финанси върху данъци и данъчно облагане. Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-12 23:42:39
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 12 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin