Тест по стратегическо планиране за 1-ви курс

Тест по стратегическо планиране за студенти 1-ви курс. Съдържа 24 въпроса, като някои от тях имат по повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-12 15:25:34
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 24 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Планирането е управленска функция чрез която се:

  2. В зависимост от това кой отговаря за определяне и изпълнението на целите, те биват:

  3. Какви цели си поставя формалната организация от гледна точка на техния характер?

  4. Чрез функцията планиране ръководството прави преди всичко ретроспективен анализ на дейността на организацията.

  5. Според Х. Минцбърг под стратегия се разбира:

  6. Когато в процеса на стратегическо се определя точно какво трябва да се правя в специфична ситуация, това се отнася за:

  7. Кои от посочените твърдения са свързани с особеностите на стратегическото планиране;

  8. Управлението по цели включва следните етапи:

  9. Мисията на организацията:

  10. Кои от посочените твърдения са етапи на разработването на бюджета на организацията?