Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Официалната статистическа оценка у нас след 90-те години на ХХ век се извършва в съответствие със системата на :

  2. Към началото на ХХІ в. в структурата на БДС у нас доминира:

  3. БВП включва дейността на предприятията, които са:

  4. БНП включва резултатите от дейността на всички местни граждани, работещи в страната:

  5. Кой от следните макроикономически показатели е поток (flow, с интервална статистическа оценка)?

  6. Кой от следните макроикономически показатели е фонд (stock, с точкова статистическа оценка)?

  7. БВП включва:

  8. Темпът на номиналната заплата е 20%, а инфлацията е 7%. Тогава темпът на реалната заплата е:

  9. Официалната оценка на БВП се извършва:

  10. Производственият метод оценява БВП чрез оценка на добавената стойност в съответствие със:

Тест по финансово програмиране

Тест върху курса "Финансово програмиране" при проф. Минасян. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-12 10:32:10
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 50 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin