Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Кое историческо време и събитие отразява разказът”Една българка”?

 2. Какво е настроението на българите в района на Челопек? (посочете невярното твърдение)

 3. Как думите, отправени от Хасан ага на брега на Искъра, характеризират героинята?

 4. Какви чувства изпитва баба Илийца при ненадейната среща с четника?

 5. Прочетете текста от началото на 3-та част и отговорете на въпросите:

  Нощта вече покриваше с тъмното си було Черепишкия манастир. Клисурата на Искъра мълчеше плахо под тъмното небе; реката монотонно и жаловито шумтеше в дола и се губеше с глух тътен в завоя между високо надвесени скали. Насреща се тъмнееха канаристите стени 'Бабините плазове'; те стояха мрачни и намусени със своите невидими сега черни дупки и самостойни обелиски, със задрямалите орли на върховете им. Спеше и манастирът, глух и пустинен.

  Какъв е видът на текста?

 6. Какви са внушенията на текста? (посочи невярното твърдение)

 7. Какво изразно средство е употребено в първото изречение?

 8. С какви изречения по състав е изграден текстът?

 9. Какво разкриват взаимоотношенията на баба Илийца и калугера в трета част (посочи невярното твърдение)

 10. С какви трудности трябва да се справя старата жена в четвърта част (посочи невярното твърдение)

Тест по литература за 7-ми клас на тема: "Една българка"

Тест за 7-ми клас върху разказа на Иван Вазов

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-11 20:58:32
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 11 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin