Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Къде броят на буквите и звуковете в думата съвпада?

  2. Къде в думите броят на буквите не съвпада с броя на звуковете?

  3. Под понятието филология се разбира?

  4. Българският език е от семейството на?

  5. Кое от твърденията за езика е най-точно: Езикът е.....

  6. Къде има грешно написана дума:

  7. Къде има грешно написана дума:

  8. Къде има грешно написана дума:

  9. Къде има грешно написана дума:

  10. Къде всички думи са написани правилно?

Тест по български език за 12-ти клас

Теста е свързан с правилата на българския език върху материята, изучавана в 12 клас ; въпросите могат да се използват и като подготвителни за зрелостен изпит. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-11 20:48:23
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin