Тест по икономика на тема: Цени и ценообразуване

Тестът е за проверка на знанията на третокурсниците по темата. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-11 18:30:04
Предмет: Икономика
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Ценовите политики при инвестиционни стоки могат да бъдат:

  2. Ако фирмата сие поставила за цел победа над конкурентите, коя от следните стратегии трябва да приложи:

  3. Ценова cтратегия, свързана с конкурентите е:

  4. Образуването на вътрешнофирмени трансферни цени става при използването на база:

  5. Купувачът избира начин на транспортиране, заплаща фрахта и поема цялата отговорност за стоката при цена:

  6. Наличието на кое условие няма да доведе до успешна политика на ниски цени:

  7. Ако ценовата цел е стабилност и благоприятно отношение, то тя е насочена към:

  8. При Цена сиф:

  9. Към ценовите стратегии спрямо търсенето НЕ могат да се причислят:

  10. Пионерската политика е: