Тест микроикономика

Примерен тест за проверка на знанията по микроикономика. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-11 18:29:56
Предмет: Микроикономика
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от следните твърдения е валидно, когато влезе в сила Законът за намаляващата пределна полезност?

  2. Когато пределната полезност (MU) е положителна и нарастваща, общата полезност (TU) е:

  3. Ани максимизира полезността, разпределяйки дохода си за учебници и фитнес, така че при пазарна цена на учебника P = 10 лв., пределната полезност на последния закупен учебник е MU = 20 ютила, а цената на час фитнес е P = 4 лв. Колко е пределната полезност на последния час фитнес?

  4. Ефектът на заместване предполага, че:

  5. При равни други условия, потребителският излишък е толкова по-голям, колкото:

  6. Положителна зависимост между цената на стоката и търсенето количество от нея е открита за:

  7. В отрасъл със съвършена конкуренция е вярно, че:

  8. Нормалната печалба:

  9. Ако сем. Грънчарови има собствен цех за производство на грънци, като общите им приходи са 1900 лв., счетоводните разходи са 1400 лв., а нормалната им печалба е 700 лв., то икономическите им разходи са равни на:

  10. В кратък период фирмата: