Тест по български език за 12-ти клас

Тест за подготовка за матура. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-11 18:09:56
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Прочетете текста и отговорете на въпросите 1.-6.:

  Цикасови или Сагови (Cycadophyta) е отдел растения, включващ единствено разред Cycadales. Тои включва 289 вида вечнозелени голосеменни растения с характерна голяма корона от сложни листа и дебело стъбло. Често са бъркани с палми или папрати, но не са свързани с тези групи.

  Цикасовите се срещат в повечето субтропични и тропични части на света. Най-голямо е разнообразието им в Южна и Централна Америка, разпросранени са и в Австралия, Океания, Япония, Китай, Индия, Магадаскар, южна и екваториална Африка. Някои видове могат да виреят при полупостинни условия, като растат дори върху пясък и скала. Растат както в слънчеви, така и в сенчести места, а някои са устоичиви на сол. Макар днес да представляват незначителна част от растителното многообразие, цикасовидните са масово разпространени през Юрския период.

  Първите сведения за Цикасовите са от 9 век когато арабски изследователи установяват, че растения от род Цикас (Cycas) се използват в Индия за приготвяне на брашно.През 16 век европейски изследователи (Антонио Пигафета, Фернаон Лопес де Кастанеда, Френсис Дрейк) откриват цикасовидни растения на Молукските острови, където семената им са използвани за храна. Първите сведения за цикасовидни в Америка са от Джовани Лерио, който при пътуването си до Бразилия през 1576 наблюдава растения, наричано от местните жители ''айриус'', днес класифицирано в род Zamia. Представители на род Encephalartos са описани за пръв път от Йохан Георг Кристиян Леман през 1834. През 18-19 век за открития на нови видиве се съобщава от множество естественици и изследователи по целия свят.

  Темата на текста е:

 2. Текстът е част от:

 3. Кое от посочените твърдения е вярно според текста?

 4. От текста мове да се направи изводът, че

 5. Кои от посочените двойки НЕ са синоними според текста?

 6. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно според текста?

 7. В кой ред отношението между прилагателните имена е различно от отношението между прилагателните имена в другите редове:

 8. В кое изречение словосъчетанието е употребено в пряко значение:

 9. В кой ред думите НЕ са синоними?

 10. В кой ред думите НЕ са антоними?