Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Изберете правилно написаните думи или съчетания от думи

  2. Изберете правилно написаните думи или съчетания от думи

  3. Изберете правилно написаните думи или съчетания от думи

  4. Изберете правилно написаните думи или съчетания от думи

  5. Изберете правилно написаните думи или съчетания от думи

  6. Изберете правилно написаните думи или съчетания от думи

  7. Изберете правилно написаните думи или съчетания от думи

  8. Изберете правилно написаните думи или съчетания от думи

  9. Изберете правилно написаните думи или съчетания от думи

  10. Изберете правилно написаните думи или съчетания от думи

Тест по правопис на българския книжовен език

Тест за проверка на усвоените знания върху правописа на българския книжовен език. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-11 16:48:55
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 21 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin