Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Свържете всяко наименование на основните функции на комуникацията с неговото определение:

  1. Общуване между хората/партньорите/ и взаимно разбиране -

  3. Предаване на сведения -

 2. Вертикални и хоризонтални, възходящи и низходящи комуникации са подвидове на:

 3. Посочете вярното! Попълнете празните места, избирайки правилната комбинация от предложени възможности! Процесът на комуникация е ................................ на информация между ....................... или повече лица. Целта е да се осигури предаване и разбиране на .........................................., която е предмет на обмен. Ако между страните не се постигне разбиране се приема, че комуникацията не се е състояла. От тук следва,че и двете страни имат ......................... роля в .............................. на комуникация.

 4. Посочете правилното! Комуникационният процес включва няколко основни елемента:

 5. Комуникационните бариери са:

 6. Посочете вярното! Принцип на филтрация:

 7. Посочете верния отговор! Класифицирането на решенията се прави по различни признаци и според информацията бива:

 8. Делегирането на права:

 9. Посочете най-пълното определение за Субкултура!

 10. Кой от признаците спада към Признаците на формалната организация?

Тест по мениджмънт

Тест по мениджмънт за проверка знанията на първокурсниците от съответните специалности, изучаващи дисциплината. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-11 16:47:59
Предмет: Мениджмънт
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 19 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin