Тест по управленски решения

Теста има за задача да провери знанията на студентите по глава: "Управленски решения" от дисциплината основи на мениджмънта. Първата част от теста изисква избор от няколко варианта отговори. Може да посочите повече от един верен отговор. Втората част е от въпроси с отговори да и не. По време на изпита преподавателят може да поиска да аргументирате отговора си от втората част на теста.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-10 23:07:12
Предмет: Мениджмънт
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 23 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Решенията биват : стратегически , административни и оперативни , според критерия :

  2. От гледна точка на вида на проблемите , за които се отнасят , решенията биват :

  3. Кои от долупосочените могат да се приемат за етапи на процеса на вземане и осъществяване на решения :

  4. Между четирите критерия на П. Дракър за избор на най–доброто решение попадат:

  5. На етапа „ контрол и оценка” е важен отговорът на следните въпроси:

  6. Сред основните фактори , влияещи върху избора на подход за вземане на решения попадат :

  7. Към основните предимства на груповите методи за вземане на решения се отнасят:

  8. Към основните правила на метода „ мозъчна атака” се отнасят :

  9. Към основните принципи на „мениджмънт чрез цели” се отнасят :

  10. От позициите на системния подход , вземането на решения представлява една интегрална роля на мениджъра