Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Кой е най-добрият измерител на риска на една акция, която е включена в един добре диверсифициран портфейл?

 2. Агентските разходи на акционерите включват:

 3. Кое от посочените не е предимство на преминаване към корпоративна форма на бизнес организация?

 4. Според теорията на портфейла на Марковиц стандартното отклонение на един портфейл от обикновени акции е равно на:

 5. Чест проблем пред затворените компании е,че:

 6. Съгласно теорията на портфейла степента на риска /стандартно отклонение) на един портфейл с достатъчно на брой акции се предопределя основно от:

 7. Чест проблем пред публичните компаниие, че:

 8. При кое от следните допускания модела на постоянно нарастващи дивиденти

  P0 = Div1/( r – g )

  е невалиден и не може да се използва?

 9. Кое от следните действия може да бъде определено като защитна тактика на мениджмънта на една набелязана за поглъщане компания?

 10. Кой от посочените мотиви за осъществяване на сливания между две компании обикновено се оспорва, както в теорията, така и в практиката?

Тест по мениджмънт

Изпитен тест по мениджмънт. Съдържа и задачи, чийто отговор трябва да докажете (покажете решението). Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-10 23:06:11
Предмет: Мениджмънт
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 21 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin