Тест по български език за 12-ти клас

Тест за проверка на знанията по български език за зрелостници. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-10 19:49:33
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 17 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1 до 5.

  Битът и културата на българите изумяват не само древните, но и съвременните историци. Постиженията им във всички области на човешкото знание ги отличават от останалите народи, взели участие във Великото преселение. За разлика от степните варвари - помади, яхуни, авари, хазари - или от уседналите, но с примитивна селска култура - славяни, готи, вандали, - българите строят при всяко заселване огромни каменни градове с всички белези на развитата градска култура: стройна улична система, водопроводи, канализация, бани и дори парно отопление. Техният календар, свидетелство за най- точни астрономически и математически познания, е най- точен и до днес. Преди повече от 20 години в ЮНЕСКО бе повдигнат от небългарски учени въпросът дали да не бъде обявен за действащ календар на цялото човечество.

  Анализът на намерени при археологически разкопки семена от различни зърнени култури показва, че това са високодобивни сортове, получени след столетна селекционна работа. От костния материал, открит при разкопки, става ясно, че древните български медици са правили трудни операции, сложни дори за съвременните лекари - например трепанация* на черепа. Поразителни са постиженията на българите в рудодобива, металургията, металообработването. (Божидар Димитров)

  Кое заглавие е най-подходящо за текста?

 2. Как е осъществена връзката между първото и второто изречение от първия абзац?

 3. Изводи за древните българи авторът прави, като ги сравнява с уседналите, но с примитивна селска култура: (посочете неправилния отговор)

 4. Текстът твърди, че българите: (посочете неправилния отговор)

 5. Изводите в текста за културата на българите са направени от: (посочете неправилния отговор)

 6. Кое обръщение е подходящо при общуване с непозната възрастна жена:

 7. В кой ред всички съгласни са сонорни?

 8. В думата ютия има:

 9. Думата прародителите има: (1)брой морфеми; (2) брой срички:

 10. В кой ред е допусната правописна грешка?