Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Прочетете текста и изберете верния отговор за задачи 1. – 6.:

  Наистина езикът сближава хората, но и ги разединява. Различните езици полагат граници между човешките общности. (...)

  Думата „варвари”, с която древните гърци наричали надменно чуждите народи, произлиза от неразбираемото за елините бърборене на чужденците. Старите славяни нарекли германците немци, т.е. неми хора, защото не разбирали ломотенето на езика им. Общуването между хората от различни народи се нуждае винаги от превод, за да бьде осъществено. (...)

  Освен това в езика се утаяват социалните различия и неравенството между хората. Наред с официалния книжовен език съществуват групови и професионални жаргони, характерни за езика на различни общности. И преди, и сега са налице ред привилегировани езици.

  (...) Преди два века в Русия дворяните говорели на руски само със слугите си, а помежду си общували на френски. В някои племенни общности в Индия и досега съществува привилегирован език, на който имат право да общуват

  само мъжете. Образованият човек притежава повече думи за света в сравнение с ограниченото слово на неукия човек. Ако владеещият компютърния език младеж общува с връстниците от цял свят, то езикът на родения в изолираните горски райони на Африка е стеснен в рамките на непосредствения жизнен опит на неговата

  общност.

  И накрая езикът разединява и защото думите не са точно огледало на действителността. Склонни сме да говорим за едни и същи неща по различен начин и да влагаме в думите различен смисъл. Затова дори и общуването между близки хора никога не е равно на пълно разбиране. Блез Паскал иронично подчертава, че малцина приятели биха ни останали, ако чуем какво говорят за нас.

  (Райчо Пожарлиев, „Философия”, XI клас)

  В текста се говори главно за:

 2. От текста може да се направи изводът, че:

 3. Кое от твърденията определя вярно функциите на отделните абзаци в текста?

 4. С кое от предложенията НЕ може да се довърши изречението:

  Привилегированите езици разделят общността според ................

 5. Кое от посочените твърдения е вярно според текста?

 6. Какво означава фразеологизмът говорим си на чужди езици?

 7. При коя двойка отношението между думите е различно от отношението между другите двойки?

 8. В кое изречение подчертаната дума е употребена с пряко значение?

 9. В кой ред думите НЕ са антоними?

 10. В кой ред думите НЕ са синоними?

Тест по български език и литература за 12-ти клас

Примерен тест за държавен зрелостен изпити (ДЗИ) по Български език и литература (БЕЛ). Въпросите са с избираем отговор, само един от които - верен.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-10 19:48:01
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 33 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin