Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Държавата гарантира правото на труд чрез:

  2. Работодател, при когото няма синдикална организация, сключва колективен трудов договор (КТД) с:

  3. Задължението за регистрация на синдикалните и работодателските организации ограничава свободата на сдружаване:

  4. Писмената форма на трудовия договор е:

  5. Постъпването на работника или служителя на работа задължително се удостоверява в писмена форма:

  6. Размерът на трудовото възнаграждение при трудово правоотношение, възникнало от конкурс се определя:

  7. Трудовата норма като количество труд се определя :

  8. Работник (служител), който е загубил делото срещу работодателя си дължи:

  9. Кодексът на труда урежда:

  10. Работата при ненормиран работен ден в работни дни се компенсира с:

Тест по трудово право

Тест по трудово право за студенти от икономическите (и педагогическите) специалности. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-10 19:47:41
Предмет: Макроикономика
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 14 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin