Тест по география на България за 11-ти и 12-ти клас

Тест по география за 11, 12 клас и кандидат-студенти. Някои от въпросите съдържат повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-10 19:44:39
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Граничният контролно-пропусквателен пункт „Илинден” е разположен по:

  2. Върховете Радомир и Гоцев връх са съответно най-високите на планините:

  3. Находища на каолин има при: 

  4. Карстовите води се образуват във варовикови терени. Посочете изворите, които не са карстови:

  5. Минералните води биват студени (до 37°С), топли (37-60°С) и горещи (над 60°С). Кои от изброените минерални извори са студени:

  6. Кое от посочените находища на медни руди разполага с най-големи геоложки запаси:

  7. Върховете Буная, Братия и Богдан се намират в:

  8. Посочете вярното твърдение за средната продължителност на живота и нивата на детска смъртност в България през последните години:

  9. България се слави с високодобивни сортове слънчоглед. Кой от посочените сортове не спада към тях?:

  10. Кои от посочените селскостопански култури са средноевропейски: