Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от посочените е предмет на микроикономиката:

  2. На пазара на една стока се забелязва намаляване на търсените й количества. Това може да бъде предизвикано от:

  3. На пазара на една стока се забелязва повишаване на обема на покупко-продажбите и повишаване на пазарната цена.Това може да е предизвикано от:

  4. На един пазар се установява пазарна цена над равновесната. На този пазар възниква:

  5. Кое от посочените по –долу е причина за изместване на кривата на производствените възможности на дясно?

  6. Кога общата полезност на стоката на потребление е максимална?

  7. Бюджетната линия на един потребител се е изместила успоредно надолу на ляво.Това може да е причина от:

  8. Една фирма произвежда количество от един продукт ,за което е изпълнено условието: пределни разходи (МС) = пределни проходи(MR).На базата на тази информация може да се твърди ,че :

  9. При пресмятането на БВП по разходен метод се включват:

  10. Макроикономическата функция на потребление изразява зависимостта м/у :

Тест по микро и макроикономика за студенти

Тестът съдържа 23 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-10 19:44:20
Предмет: Икономика
Предназначен за: Всички
Въпроси: 22 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin