Тест по икономика на търговията

Тест по икономика на търговията за студенти. Съдържа 22 въпроса, някои от които е възможно да имат повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-10 19:51:41
Предмет: Икономика
Предназначен за: Всички
Въпроси: 22 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. При продажбата на продукти, за които потребителите искат да направят различни видове сравнение преди да вземат решение за покупка, търговците трябва да използват:

  2. Ако технологията за продажба на дадена стока се усъвършенства и заплатите на търговските работници се повишат ще настъпи следното изменение в нейното предлагане:

  3. Ако цената на придобиването на една стока е 300 лв., а търговската надбавка изчислена към продажната цена 40%, то продажната цена на тази стока ще бъде:

  4. Ако търговеца използва политика на ниски търговски надбавки и бърза обращаемост, той трябва:

  5. Кое от посочените изисквания във връзка с продуктовата гаранция не е вярно? Търговецът трябва да:

  6. Какво ще стане с търсенето на видеокасети ако цената на видеомагнетофоните се повиши?

  7. Ако средние стокови запаси на търговска фирма са в размер на 12 млн. лв., а годишните продажби са 180 млн лв, то скоростта на обръщение е:

  8. Според стила си на живот потребитлите се делят на няколко групи. Коя от посочените групи не се отнася към вътрешномотивираните потребители ?

  9. Търговец остановява че след проведената рекламна кампания, приходите от продажби в един от неговите магазини са се увеличили. Това е:

  10. При наличие на дефицит равновесието на пазара може да се възстанови чрез посочените икономически регулатори с изключение на: