Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В системата за брутен сетълмент в реално време приемат и обработват платежни инструкции за плащания чрез:

  2. Надзорът от БНБ над търговските банки се упражнява чрез:

  3. Максималният размер на осигурителния доход през календарната година и минималния месечен размер на осигурителния за самоосигуряващите се лица се определя със:

  4. Застрахователен риск е:

  5. RINGS е система, в която сетълмента на плащанията:

  6. Разликата между реалния и номиналния лихвен процент се определя като:

  7. Основният лихвен процент се определя като:

  8. Кой от посочените по-долу фактори влияе най-много върху рисковата структура на лихвения процент? (Посочете грешния отговор)

  9. В актива на баланса на търговската банка основни елементи са:

  10. В условията на паричен съвет БНБ може да:

Тестове по основи на финансите

Тест по основи на финансите от УНСС за студенти от втори курс икономика с чуждоезиково обучение. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-10 19:44:09
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 31 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin