Тест по български език и литература за 12-ти клас

Входен тест по български език и литература за 12-ти клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 18:04:13
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Прочетете текста и отговорете на въпроси от 1. до 5. включително

  Думите малцина и неколцина са определени от граматичните ни ръководства като местоимения. Първата дума се отнася за ограничен брой мъже или за мъже и жени, а втората се отнася за няколко души. Така че и двете местоимения имат в семантиката си (смисъла си) представата за хора и няма никаква нужда да се обременява фразата с това допълнително уточнение. А така е станало в коментар по БИ ТИ ВИ за авторали „Зона Спорт”: „Има неколцина хора, които участват . . . ”. А в превода на филм по БНТ се говори: „Благодарение на усилията на неколцина души . . . ” И в двата случая се създава словно излишество.

  Съвършено несвойствено, думата малцина се съчетава със съществителното име гробища: „Българското военно гробище е едно от малцината оцелели гробища в . . . ”. В словосъчетанието пък „малцина пъти” се нарушава изискването местоимението за малък брой да се свързва с хора. Нещо подобно наблюдаваме и в израза: „Малцина китайски лечителки владеят тайната на дълголетието . . . ” Тук е нарушено ограничението, че думата малцина не би могла да се свързва само с хора от женски пол.

  „Мнозина са звани, но малцина са призвани” е казал академик Балан. Така че внимателно с употребата на тези думи. За да не влизаме в групата на самозваните.

  (Проф. д-р Стефан Брезински)

  Текстът е откъс от:

 2. Темата на текста е:

 3. Кое твърдение е вярно според текста:

 4. Думите на академик Балан определяме като:

 5. Текстът е предназначен за:

 6. При коя от двойките думи отношението е същото като при двойката епилог-творба:

 7. В кой ред думите са синоними:

 8. Кое от изброените наименования е написано правилно:

 9. В кой от редовете всички думи са написани правилно:

 10. В кой от следните редове НЕ е допусната грешка: