Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Международни отношения е категория, която по своята същност е:

  2. Сигурността е:

  3. В Съвета за сигурност на ООН са включени:

  4. Политиката за сигурност е:

  5. Под теория на сигурността се разбира:

  6. Българската политическа система включва:

  7. Изследването на проблематиката на сигурността изисква познаване и използване на:

  8. Геополитиката е:

  9. В настоящия момент членки на ООН са:

  10. За родина на геополитиката се смята:

Тест по основи на националната и международната сигурност

Тестът е изпитен за УНИБИТ при Стойчо Стойчев, 2 курс, задочно обучение. Състои се от 60 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 17:59:05
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 60 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin