Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Населението в подтрудоспособна възраст е с най-голям относителен дял в региона на?
 2. Отсечката София – Кулата е част от транспортен коридор:
 3. Отточният режим на коя от посочените реки се отличава с есенно-зимно пълноводие?
 4. Коя е вярната последователност на изброените геоложки ери от най-старата към най-младата?
 5. Коя от посочените страни НЕ е член на Европейския съюз?
 6. Намаляването на слънчевата радиация от екватора към полюсите е причина за проявата на:
 7. За коя от посочените страни се отнеся полово-възрастовата пирамида от фигурата?
  тест по география
 8. В находището Мартиново (област Монтана) има залежи на:
 9. Посочете кой от градовете няма същата функция като останалите?
 10. Посочете основната жп линия, в която има селище, което не е ж.п. гара:

Тест по География за ДЗИ

Тест за матурата по география и икономика за отличен - 2

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: География
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 24 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita