Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. С най-голям дял в активите на нашите банки са:

  2. Кое от следните твърдения относно управление на вземанията е вярно:

  3. Информационно-арбитражната ефективност е състояние, при което:

  4. Валутният суап:

  5. При контрактите с непълен мандат:

  6. С покупката на една валутна пут опция купувачът придобива:

  7. За модела на Бевъридж е характерно, че:

  8. Конвертируемите облигации: (посочете грешното твърдение)

  9. В доброволното осигуряване разделянето на осигуровките от осигурител и осигурен е при:

  10. Ако застр сума е 850 лв., застр стойност е 1200 лв., а вредата е 400 лв., обезщетението по правилото за пропорционалност е:

Тест по финанси - комплексен вариант за държавен изпит

Комплексен вариант за провеждане на държавен изпит за специалност

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 17:49:12
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 60 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin