Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Каква художествена функция изпълнява заглавието на цикъла „Епопея на забравените"?
  2. Замисълът на Христо Смирненски да даде обобщен израз на проблематиката в първата си и единствена стихосбирка се осъществява в:
  3. Коя от посочените функции НЕ е присъща на разказвача от „Андрешко"?
  4. Коя от изброените творби използва утвърдена стихотворна схема?
  5. В коя от изброените творби сънят е метафора на загубената връзка между човека и родината?
  6. В кой ред няма излишно понятие?
  7. Коя от изброените творби НЕ е свързана с темата за социалното неравенство?
  8. Кой от изброените автори си поставя етическата цел създаване на един по-справедлив свят?
  9. В повестта „Чичовци" Иван Вазов осмива героя господин Фратю, като използва противоречието между неговите дела и парадирането му с езика на:
  10. Кое е вярното твърдение?

Примерен тест за ДЗИ по БЕЛ и Литература 009

Това е примерен тест за матура по Български език и Литература.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita