Тест по дисциплината контрол във финансовия сектор

Тест при доцент Е. Асенов от катедра финансов контрол, УНСС. Тестът се е падал през учебната 2010-2011 година на специалност финансов контрол. Има въпроси с повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 17:43:06
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 32 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. 1.Управлението на дейността на фондовата борса се осъществява от следните органи:

  2. Банката има „Открита дълга валутна позиция”, когато:

  3. За извършване на дейност като управляващо дружество се изисква писмено разрешение от :

  4. Вътрешния контрол върху финансовата дейност на Българската народна банка се осъществява от:

  5. Рисковете, на които са изложени банките при осъществяването на своята дейност, са:

  6. Инвестиционния посредник сключва договори с клиентите си :

  7. Одиторските проверки в банките се осъществяват от

  8. Минимално необходимия внесен капитал при учредяването на банка, не може да по-малък от:

  9. Паричните средства и ценните книжа на своите клиенти инвестиционния посредник:

  10. При упражняване на надзорните си правомощия, подуправителя ръководещ управление „Банков надзор”, прилага мерките за въздействие и санкции предвидени в закона за БНБ: