Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Пълна заетост в една икономика се постига, когато

  2. При равни други условия повишаването на цената на една стока може да бъде резултат от

  3. В общия случай фирмата максимизира печалбата си при производство на такова количество продукция, за което

  4. Границата на производствените възможности на икономиката показва

  5. Ако на един пазар има много участници (продавачи и купувачи), никой от които не може да влияе върху формирането на пазарната цена, и обект на сделките са само хомогенни (еднородни) стоки, то такъв пазар е от вида

  6. Правоспособността е

  7. Решенията на Народното събрание се оспорват

  8. Срокът на пълномощията на Народното събрание започва да тече от

  9. Посочете кое не е юридическо лице на частното право

  10. Счетоводната сметка се използва за

Тест по икономика за кандидат магистри в УНСС

Примерни въпроси за кандидат-магистърски тест за завършилите професионално направление "Икономика" в УНСС. Тестът съдържа 20 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 17:40:55
Предмет: Икономика
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin