Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Ревизионният акт (РА) е:

  2. Данъчните органи, при изпълнение на служебните си задължения действат:

  3. Вземането на държавата под формата на данък е:

  4. Данъчният суверенитет принадлежи на:

  5. Данъците са:

  6. С оглед системата за определяне размера на данъка, данъците могат да се разделят на:

  7. Пасивен субект по данъчното правоотношение е:

  8. Задължението за плащане на данъци възниква:

  9. Предмет на данъчното правоотношение е:

  10. Данъчен обект е:

Тест по Данъчно право за 5-ти курс

Основни понятия за данъчното право. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор...

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 10:58:24
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin