Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Прочетете текста и изберете верния отговор за задачи 1.-6.:

  Жестовете, в съчетание с позите и мимиките, са едни от най-верните индикатори за нагласите, емоциите и поведението по време на интервю за работа. Освен това някои жестове са задължителни според бизнес етикета. Част от кинетичните знаци издават навици, възпитание, национални особености, религиозна принадлежност, социален статус.
  Ръкостискането е един от жестовете, които се отличават с висока честота на приложение в бизнеса и конкретно в интервюто за подбор на персонал. В зависимост от това, дали е тип „менгеме" или тип „умряла риба" (Пийз 2000: 56-57), или е според изискванията за делово и етично общуване, всеки от участниците в събеседването може да разбере какво е отношението на другия. По принцип ръкостискането открива и закрива интервюто, т.е. то има рамкираща роля. Това засилва важността му като не вербално средство.
  Заключената поза със скръстени ръце създава впечатление за нежелание за контакт, за изолиране и недопускане. Преплитането на пръстите на ръцете също изпълнява функцията на предпазване, изграждане на ограда, плет. Чрез този жест понякога се сигнализира за нагласа, че всяка дума на другия ще бъде прецеждана през ситото на резервираното отношение. Препоръчително е да се избягват т.нар. паразитни жестове. Те представят участника като личност, която не може да се овладее в напрегната ситуация. Тези жестове илюстрират неприятни навици, издават емоционална нестабилност, притеснение, интровертна нагласа. Не е уместно да се допускат жестове, които издават смущение, а именно: игра с пръстените, щракане на химикалката, пипане на обицата, докосване на иглата на вратовръзката, закопчаване или откопчаване на сакото, кокетно оправяне на косата.
  (По текст на Иванка Мавродиева, „Интервю за работа ")
  Текстът е:
 2. Кое от посочените твърдения е вярно според текста?
 3. Заключената поза според текста създава впечатление за:
 4. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно според текста?
 5. Според текста ръкостискането тип „менгеме" или тип „умряла риба" не е според:
 6. Подчертаният израз висока честота на приложение в текста означава:
 7. В кой ред отношението между съществителните имена е различно от отношението между съществителните имена в другите редове?
 8. В кое от изреченията словосъчетанието гледам в устата е употребено с пряко значение?
 9. В кой ред думите НЕ са пароними?
 10. В кой ред думите НЕ са синоними?

Примерен тест за ДЗИ по БЕЛ и Литература 003

Това е примерен тест за матура по Български език и Литература.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita