Тест по Mеждународен бизнес за студенти от 3-ти курс

Тестът съдъжа 22 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 3-ти курс Международна икономика, Мениджмънт, МИО, Бизнес администрация, Управление на бизнес процеси и други.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 10:38:15
Предмет: Фармакология
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 22 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Дългосрочното отдаване под аренда в международния бизнес се нарича:

  2. Кое от следните споразумения е формализирало европейския общ пазар?

  3. След като група от страни е създала собствена концепция на зона за свободна търговия следващата стъпка е:

  4. Конюнктурните рекламации целят:

  5. При простото право на продажба производителят:

  6. Разширението на Европейския съюз е повишило страховете от това, че с влизането на новите страни-членки:

  7. Бруто е теглото на стоката:

  8. Проста отстъпка от цената е:

  9. Разширяването на европейския съюз е предизвикало страх сред ранните членове на съюза, че встъпването на нови членове може да доведе до:

  10. Успешният икономически съюз изисква благоприятни условия във всички области с изключение на: