Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?
  2. В коя от посочените думи НЕ е допусната правописна грешка?
  3. В кое от изреченията има пунктуационна грешка?
  4. В кое от изреченията НЯМА пунктуационна грешка?
  5. Коя от изброените творби НБ е написана в проза?
  6. Кой от изброените автори е представител на пред освобожденската литература?
  7. В коя от изброените творби живея и горя са ключови метафори?
  8. Кое е вярното твърдение?
  9. Каква художествена функция изпълнява заглавието на елегията „Обесването на Васил Левски"?
  10. Замисълът на Христо Ботев да изкаже чувствата, които го вълнуват преди преминаването на Дунава с четата на Желю войвода, е реализиран в:

Примерен тест за ДЗИ по БЕЛ и Литература 002

Това е примерен тест за матура по Български език и Литература

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita