Тест по Защита на националната сигурност за студенти от 2-ри курс

Тестът е фокусиран върху Теория и история на обществената сигурност. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само по един верен отговор. Пеедназначен е за студенти от 2-ри курс, изучаващи дисциплината.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 10:35:44
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Най-близко до определението за обществена сигурност е:

  2. Състоянието на средата на сигурност, предхождащо настъпването на кризата е:

  3. Състоянието на задоволителен контрол над вредните въздействия върху гражданите, обществото и държавата е:

  4. Под среда на сигурност разбираме:

  5. Основните документи, определящи политиката за сигурност са:

  6. Националната сигурност:

  7. Коя от Комисиите не е стуктурирана към Народното събрание на Р България

  8. В Р България е приета:

  9. Потребността от сигурност е:

  10. Сигурността се забелязва: