Tест по Финанси за 2-ри курс. Инвестиционни посредници на капиталовите пазари

Междинен тест, който съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс, изучаващи Финанси. Фокусът е върху инвестиционните посредници на капиталовите пазари.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 10:24:21
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Инвестиционните банки са:

  2. Основните пасиви и активи на инвестиционните банки са:

  3. Според ценовите ограничения, поръчките, подавани на брокерите, биват:

  4. Коя от следните услуги се предоставя както от дисконтните, така и от брокерите, предлагащи пълен набор от услуги:

  5. Пазарната поръчка (market order) е нареждане на клиента, свързано с покупка или продажба на ценни книжа по:

  6. В страните от континентална Европа главни посредници на капиталовия пазар са:

  7. Предоставянето на парични заеми от брокерските фирми на инвеститори се осъществява чрез:

  8. Кое от следните не е основна цел на инвестиционните фондове:

  9. "Товар" (load) е:

  10. Кое от следните твърдения не е вярно по отношение на отворените фондове: