Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Технологичните аспекти на образователното взаимодействие по БЕЛ в ДГ се експлицират (обясняват) от:

  2. Комуникативно-практическите цели кореспондират с понятието:

  3. При коя от двойките отношението е като при двойката дидактически принципи – нагледност:

  4. Методическите принципи се групират в две основни групи:

  5. Целта на уводната част на заниманието е:

  6. Системата на устната монологична реч включва:

  7. Преразказът е предварително прослушан текст и в методичния ход на занятието със задача преразказ се очертават пет етапа. Избройте ги и ги характеризирайте:

  8. Съчиненията повествования биват разказ и приказка. Видовете разкази са:

  9. Възприемането и осмислянето на литературния текст са:

  10. Художествената творба за работа с деца трябва да отговаря на няколко условия. Кои от изброените са верни:

Тест по Методика на обучението по Български език и Литература (МОБЕЛ) в Детската градина (ДГ)

Тестът е междинен, за упражнение, и се състои от 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за педагози в детските градини, студенти и изучавщи МОБЕЛ в педагогическите специалности.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-08 13:14:25
Предмет: Методика на обучението
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 11 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin