Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Информацията в управленското счетоводство е:

  2. Елементите на калкулиране включват:

  3. Пределен доход е:

  4. Към кой от посочените разходи ще отнесете разходите за ремонти на оборудването:

  5. Приходите от продажби са 100 000лв., променливите разходи са 40 000лв. Определете сумата на пределния доход:

  6. Управленското счетоводство се различава от финансовото по:

  7. Оперативните бюджети включват:

  8. Към кой вид разход ще отнесете изплатения наем за нает склад:

  9. Пределният доход се използва при:

  10. Определете печалбата при следните данни: Приходи от продажби - 200 000лв.Променливи разходи – 100 000лв.Пределен доход – 100 000лв.Постоянни разходи – 40 000лв

Tест по управленско счетоводство за студенти от 3-ти курс

Тестът съдържа 24 въпроса от Управленското счетоводство и е предназначен за студенти в 3-ти курс, изучаващи предмета. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-08 01:10:06
Предмет: Счетоводство
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 24 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin