Тест по Маркетинг за 4-ти курс на тема "Маркетингови комуникации"

Тестът съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс по Маркетинг и набляга на темата

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-07 17:26:20
Предмет: Маркетинг
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 14 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от следните твърдения е вярно:

  2. Кое от изброените не е функция на маркетинговите комуникации:

  3. Кое от изброените не е елемент от традиционния модел на комуникационния процес?

  4. Кога в процеса на разработване на ефективни комуникации се определят комуникационните цели?

  5. Кое не е основна характеристика на комуникационните цели?

  6. Към кой модел за йерархия на реакциите са отнасят етапите осведоменост-познание-харесване-предпочитание-убеждение-покупка?

  7. Кои от следните примери не се отнасят към неличните комуникационни канали?

  8. Кое от изброените не е предимство на рекламата?

  9. Кое от следните описания се отнася за същността на понятието рекламно послание?

  10. Какъв е вида на посланието «Бъди дързък!»?