Тест по Местни финанси за 4-ти курс

Тестът е предназначен за всички студенти, обучаващи се в икономически специалности и разглежда Местните финанси. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-07 17:16:36
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В съответствие с Европейската харта за местно самоуправление:

  2. Общинските облигации с общо обезпечение:

  3. Фискалната еквивалентност е налице, тогава когато:

  4. Таксата за битови отпадъци се събира в размер, когато:

  5. Общините в РБ имат правомощия:

  6. Според принципите на икономическия федерализъм:

  7. За финансиране на местни дейности общините получават.

  8. При наличие на икономия на средства в общински бюджет отчетена в края на бюджетната година по делегираните дейности във фунцкия „Здравеопазване”, спестената сума:

  9. При наличие на икономия на средства (в общинския бюджет) по делегираните дейности, спестената сума:

  10. Делегираните от държавата дейности: