Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кой от посочените фактори не формира контролната среда:

  2. Коe от посочените е елемент от контролната среда:

  3. Кой отговаря за създаването на контролната среда:

  4. Паролите за достъп до информация са:

  5. Лимитът за оборотни паричните средства в сейфа е:

  6. Управленската отговорност за изграждане на системите за вътрешен контрол се носи от:

  7. СВК се състои от следните компонента: контролна среда; ръчни и автоматизирани системи; контролни процедури според разбиранията на:

  8. Липсата на опит, образование, професионализъм, разбиране за риска у предприемача може да определи риска като:

  9. Информационните технологии промениха:

  10. Посочете кой от посочените елементи не се отнася за системата за вътрешен контрол:

Оценка на риска

Теста включва 14 затворени въпроса с верни отговори. Предназначен за студенти 3-ти курс по специалност

Информация и рейтинг

Дата: 2020-10-28 02:20:54
Предмет: Счетоводство
Предназначен за: Студенти от 3 курс
Въпроси: 14 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin