Тестове 11-20 от 25

Предмет и методология на икономическата теория. Форми на икономическа организация на обществото
15въпр.

Предмет и методология на икономическата теория. Форми на икономическа организация на обществото

Тест по микроикономика, теста е с цел да помогне на студентите да усвоят основите на икономическия анализ и икономическия начин на мислене.
  • 722
Трудност:
44%
Факторно разпределение и факторни доходи: неравенство и бедност в пазарната икономика
20въпр.

Факторно разпределение и факторни доходи: неравенство и бедност в пазарната икономика

Тест по микроикономика, теста е с цел да помогне на студентите да усвоят основите на икономическия анализ и икономическия начин на мислене.
  • 333
Трудност:
63%
Пазар на капитала, лихва и печалба. Пазар на земята и поземлена рента
15въпр.

Пазар на капитала, лихва и печалба. Пазар на земята и поземлена рента

Тест по микроикономика, теста е с цел да помогне на студентите да усвоят основите на икономическия анализ и икономическия начин на мислене.
  • 495
Трудност:
64%