Правителството на Стефан Стамболов 1887-1894 и неговата стопанска политика
16 стр.

Правителството на Стефан Стамболов (1887-1894) и неговата стопанска политика

В години на изпитания и тежък икономически преход винаги търсим в миналото си опора и светли примери, които да ни помогнат да продължим напред. Настоящата курсова работа има за цел да изследва икономическото развитие на България по време на управлените...
nerven
0 0