Задържане под стража
9 стр.

Задържане под стража

Исторически този институт на наказателно процесуалното право възниква в древен Рим с цел обезпечаване на дееца при извършването на съдебно-следствените действия и осигуряването му при изпълнение на постановената присъда.
ndoe
6 0
Конституционно право
75 стр.

Конституционно право

Конституционното право служи като база за изграждане на всички други правни отрасли- наказателно, административно, гражданско и т. н. Конституционното право е водещ отрасъл, тъй като е основа на цялата правна система...
loli
3 0
Международно наказателно право
17 стр.

Международно наказателно право

Международното наказателно право (МНП) е част от цялата теория и практика на международното право. Неговата актуалност е безспорна, тъй като то урежда публичните обществени отношения не само в границите на отделните страни...
gecata_maina
3 0
Протокол 6 към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи- относно премахването на смъртното наказание
5 стр.

Протокол №6 към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи- относно премахването на смъртното наказание

Българското наказателно право се изгражда върху принципите на законността, на демократизма и хуманизма. То визира отрицателните прояви, които могат да бъдат дадени във всички сектори на обществения живот...
loli
0 0