Планиране и прогнозиране
63 стр.

Планиране и прогнозиране

Краставиците имат къс вегетационен период. Това дава възможност да се отглеждат в страни и области, разположени на север и в уплътнените сеитбообращения на открито, като първа или втора култура...
dannyboy
4 0
Анализ планиране и прогнозиране на приходите на фирмата
43 стр.

Анализ, планиране и прогнозиране на приходите на фирмата

Извършването на стопански дейности от кооперацията е основа за постигане на икономическата й цел – определен обем печалба. Печалбата е вторичен резултат, формиран на базата на нейните приходи...
cblock
0 0
Планиране на продажбите на фирма Билборд АД
34 стр.

Планиране на продажбите на фирма "Билборд" АД

Планирането заема централно място в управлението на една фирма и в икономическите системи като цяло.То е основен съдържателен елемент на фирмения мениджмънт. То е основополагащ фактор на успеха, защото то фиксира насоките за развитие...
gecata_maina
2 0
Планиране на потребностите от персонал
34 стр.

Планиране на потребностите от персонал

Подбора е управленска дейност която формира желания персонал на организацията чрез оценяване на кандидатите и решаване кои от тях ще бъдат назначени и кои от вече работещите повишени...
silviQ
3 1
Стратегическо планиране
33 стр.

Стратегическо планиране

В условията на пазарно стопанство съществен фактор за успешно реализиране на фирмените цели е изграждането на ефективно работеща продажбена система, позволяваща достигането на продуктите до потребителите на възможно най-ниски цени....
nerven
0 0
Регионално планиране и прогнозиране
30 стр.

Регионално планиране и прогнозиране

В началото на 70-те години на миналия век от Европейската Комисия беше изработена т.нар. "Номенклатура на Статистическите Териториални Единици" (Nomenclature of Statistical Territorial Units - NUTS)...
rusev02
2 3
Организационни решения в областта на планирането
29 стр.

Организационни решения в областта на планирането

В тази тема основно внимание ще бъде отделено на стратегическото планиране, процес на избор на цели на организацията и пътищата за тяхното достигане. Ще узнаем за компонентите на организационното планиране, ползата от формалното планиране и етапите...
silviQ
3 1
Планиране на проекти
29 стр.

Планиране на проекти

Проектът се характеризира с това, че е последователност от логически подредени процедури и действия, които имат определено начало и край, преследват определени цели при използване на съответните ресурси...
nerven
0 0