Международен маркетинг
41 стр.

Международен маркетинг

Безспорно Red Bull е една от най-успешните маркетингови истории в последните 15г. Днес "Червеният бик" е най-предпочитаната марка за енергийни напитки и е в топ 10 на най-предпочитаните безалкохолни напитки....
loli
20 4
Разработване на нов туристически продукт
25 стр.

Разработване на нов туристически продукт

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ – АЛБЕНА Гр. ДОБРИЧ КУРСОВ ПРОЕКТ на тема: "Разработване на нов туристически продукт" Изготвил: Проверил: /Петър Тошков Радулов/ /гл. ас. В. Драгомиров/ Факултетен № 0856073 Гр. Бургас 2008 год. Въведение: През п
nerven
4 1
Международен маркетинг и реклама
24 стр.

Международен маркетинг и реклама

“Флорина” следва да разчита на високото качество, което е неин отличителен белег и да не понижава цените, а дори да ги вдигне, като гаранция за лоялност към клиента. По - скъпото вече е израз на по-добро качество...
admin
42 2
Международен маркетинг същност цели и особености
14 стр.

Международен маркетинг – същност цели и особености

В световната практика маркетингът не се появява изведнъж. Той е резултат на многогодишна еволюция във възгледите на мениджърите за целите, задачите и методите в развитието на производството и пласмента...
lubega
39 4
Международен маркетинг и реклама
14 стр.

Международен маркетинг и реклама

Маркетингът, според първоначалните определения представлява проучване на пазара с оглед търсенето и предлагането на стоки, а маркетинговият отдел във фирмата се занимава с възможността за пласиране на продукцията....
ivan40
0 0
Излизане на международния пазар на спедиторска фирма
13 стр.

Излизане на международния пазар на спедиторска фирма

Фирма "Блицтранс" ЕООД е със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. Полтава 11, вх. В, и с предмет на дейност: транспортни услуги; спедиция, логистика, международен товарен транспорт, хотелиерски...
ndoe
5 1
Международни стратегически съюзи
13 стр.

Международни стратегически съюзи

Понятието "Международен стратегически съюз" се третира от различни автори в икономическата литература, основното е, че създаването на подобни съюзи означава трайно инвестиране зад граница на знания, опит и умения...
loli
5 0