Маркетингов план за създаване и разработване на интернет клуб
10 стр.

Маркетингов план за създаване и разработване на интернет клуб

Настоящият маркетингов план е свързан със създаването и разработването на Интернет клуб към вече открита фирма за доставка на интернет. Мениджъра на фирмата разработва плана за една година напред от І – ХІІ месец 2010г. ...
ndoe
3 1