Японският филм - Валери Петров
1 стр.

"Японският филм" - Валери Петров

Валери Петров е един от най- значимите български поети. Той заема много важно място в литературата със своите киносценарии, драми, лирически произведения и книги за деца. Заглавието на творбата не е избрал случайно...
admin
307 5
Японският филм - Валери Петров
2 стр.

"Японският филм" - Валери Петров

В стихотворението “Японският филм” Валери Петров интерпретира конфликта между художественото въздействие на едно произведение и невъзможността отправеното послание да стигне до голяма част от хората, но да бъде разбрано и осмислено. Този конфликт....
ndoe
250 6