Стихотворението Стон На Лора на Пейо Яворов
2 стр.

Стихотворението "Стон" ("На Лора") на Пейо Яворов

И в нереалната реалност на тази унесност е любовта – блян и копнеж, нежна и серафична, израз на чистото и светлото в душата. Тя е спасителка и изцелителка, тя е светъл лъч в тъмата на самотната душа...
nicky931
241 3
Стон Пейо Яворов
2 стр.

"Стон" Пейо Яворов

Темата за любовта в творчеството на Яворов преминава през два ярко противоположни периода, наситени с все поглъщаща любов и унищожаваща омраза към жената, с отричане на женската личност и с преклонение пред красотата и нежността на...
silviQ
59 4
Свободата - интимен порив на духа в стихотворението До моето първо либе на Христо Ботев
3 стр.

Свободата - интимен порив на духа в стихотворението "До моето първо либе " на Христо Ботев

Ботевото изповедно АЗ избира свободното бъдеще на всички страдащи на родна земя, включително и на любимата. Между любовта на роба и обичта на свободния застава страданието на народа. То е мъчителен стон, отекнал дълбоко в сърцето на лирическия герой, койт
sim0o
14 3