Интерпретация на IV фейлетон - Разни хора разни идеали
4 стр.

Интерпретация на IV фейлетон - "Разни хора, разни идеали"

IV фейлетон има структура, която се различава от структурата на останалите три фейлетона. Това вероятно е знак, че с него Алеко започва нова тенденция, но за съжаление фейлетонът е написан малко преди той да бъде убит и тази тенденция остава в зародиш..
ndoe
5 0
Разни хора разни идеали - социално- изобличителната и художествено обобщителна сила на Алековите фейлетони
2 стр.

"Разни хора, разни идеали" - социално- изобличителната и художествено – обобщителна сила на Алековите фейлетони

"Разни хора, разни идеали" е цикъл от четири фейлетона, в които е показано всичко, което може да покаже един истински майстор на хумора и сатирата.
emoto_92
19 0
Проблемът за подмяната на ценности в Разни хора разни идеали
1 стр.

Проблемът за подмяната на ценности в "Разни хора, разни идеали"

В четвъртия фейлетон от "Разни хора, разни идеали" на Алеко Константинов, героите са изобразени чрез чертите на техния характер. Авторът иронизира човешките недостатъци, като нагаждачество, угодничество, безскрупулност, липсата на морал и идеали
ivan40
28 5