Преобърнатият патриархален космос в повестта Преди да се родя
3 стр.

Преобърнатият патриархален космос в повестта "Преди да се родя"

В повестта "Преди да се родя" разказвачът Ивайло Петров представя автобиографията си от особенна гледна точка – "преди" собственото си раждане. Той връща читателя към своето минало, като говори сякаш е бил свидетел на всички тези слу
messi
7 1
Родът и универсалните човешки ценности в живота на българската жена
3 стр.

Родът и универсалните човешки ценности в живота на българската жена.

Литературноинтерпретативно съчинение върху “Дервишово семе” от Николай Хайтов , “Преди да се родя” от Ивайло Петров , “Да се завърнеш...” от Димчо Дебелянов и “Потомка” от Елисавета Багряна..
ndoe
16 0
Функцията на разказвача в повестта Преди да се родя
4 стр.

Функцията на разказвача в повестта "Преди да се родя"

В българската литература името на Ивайло Петров се свързва с едно от най-известните му произведения "Преди да се родя". Роден в период на големи промени, той е представител на съвремието. Успява да смесва картини от...
ndoe
335 3
Преобърнатия патриархален космос в повестта Преди да се родя
2 стр.

Преобърнатия патриархален космос в повестта „Преди да се родя”

Повествованието в “Преди да се родя” разкрива преобърнатия, отразен образ на света в съзнанието на героя. Познатият ни патриархален космос, като носител на човешки добродетели, е разколебан..
ndoe
406 7
Патриархалният свят в повестта Преди да се родя на Ивайло Петров
3 стр.

Патриархалният свят в повестта "Преди да се родя" на Ивайло Петров

В повестта "Преди да се родя" Ивайло Петров ни предлага един нестандартен стил на повествование – разказ за всичко преживяно от все още неродения човек. Това е един необичаен поглед към традициите, миналото, към семейството...
gecata_maina
215 3
Преобърнатият патриархален космос в повестта на Ивайло Петров Преди да се родя
4 стр.

Преобърнатият патриархален космос в повестта на Ивайло Петров “Преди да се родя”

В българската литература по време на Възраждането народностните традиции и родовите ценности се ползват с голям интерес,като с това се цели утвърждаването им и се изразява уважение към тях ...
ndoe
114 6