Националното измерение на страданието в Заточеници от Яворов
1 стр.

Националното измерение на страданието в "Заточеници" от Яворов

Страданието на човека е основна тема в творбата. Свобода, родина и борба са исторически идеали, вписващи се в битието на всеки народ. Доминира националната идея, духовният облик и уникалната историческа съдба ...
silviQ
4 2
Пътят на вечното завръщане в душите на Яворовите Заточеници
3 стр.

Пътят на вечното завръщане в душите на Яворовите "Заточеници"

Проблемът за изгнанието е въ¬веден чрез мотива за покоя, за странно настъпи¬лата тишина в природата и в човешката душа след красивия миг на буря и бунт, слели дух и родна земя в единен порив за свобода...
messi
19 0