Криворазбраната цивилизация
1 стр.

"Криворазбраната цивилизация"

Във Войниковата комедия анекдотичното възприемане на темата е подменено с драматично. Защото комедията "Криворазбраната цивилизация" по същество е драма за подменената идентичност. Хаджи Коста още в първите си реплики ...
ivan40
36 0
Добри Войников - Криворазбраната цивилизация
3 стр.

Добри Войников - Криворазбраната цивилизация

Историята на нашия театър и нашата национална драма е свързана най-тясно с делото на Добри Вонйков. От биографията на Добри П.Войников заслужават да бъдат отбелязани няколко важни момента.Роден на 10 ноември 1833г....
ndoe
70 0
Каравеловата интерпретация на Криворазбраната цивилизация
5 стр.

Каравеловата интерпретация на "Криворазбраната цивилизация"

Вглеждането във възрожденския дебат около "Криворазбраната цивилизация" в контекста на "Модерността вчера и днес"1 намира своето оправдание единствено в може би пресилената интуиция
nerven
13 0
Начален преговор в 11клас анализ и конкретизация по проблемите
2 стр.

Начален преговор в 11клас /анализ и конкретизация по проблемите/

Свое и чуждо в българската възрожденска литература /П. Хилендарски "История славянобългарска" П.Р.Славейков "Иворът на белоногата" Д. Войников "Криворазбраната цивилизация"
nerven
37 2